Naslovnica Svijet Beč: Integracija izbjeglica kroz obuku za rad u ugostiteljstvu

Beč: Integracija izbjeglica kroz obuku za rad u ugostiteljstvu

U Austriji je u ugostiteljskom sektoru 2019. godine bila potraga za 44.000 radnika. Manjak kvalifikovanog kadra u ovoj branši i dalje je aktuelan. Stoga je Grad Beč započeo projekat Fonda Socijalni Beč uz pomoć kojeg se izbjeglicama sa riješenim statusom nudi obuka za kuhare.

169
Foto:Elia Zilberberg/ KWP

Na ovaj način Grad Beč i partnerske organizacije stvaraju dobre preduslove za brzo učenje njemačkog jezika i finansijsku neovisnost izbjeglica. Obuka koja obuhvata ispite, vježbanje kuhanja, učenje jezika (usmeno i pismeno), znanje o trgovini, osnove prehrane, upravljanje kuhinjom i kuhinjskom opremom i osnovne recepte traje godinu dana i realizuje se u saradnji sa Privrednom komorom Austrije i ugostiteljskom školom. 

Za učešće u projektu bit će izabrana 22 polaznika uzrasta između 19 i 51 godine koji imaju boravišnu dozvolu, izbeglički status ili su korisnici prava na azil odnosno stranci pod supsidijarnom zaštitom. Nakon završene obuke, svi polaznici će biti u stanju da samostalno izvršavaju zadatke u kuhinji što će im omogućiti stalno zaposlenje. 

U ukupno 30 kuhinja i dvije slastičarne domova za stara lica radi 770 osoba od kojih je 140 profesionalnih kuhara, 10 poslastičara, 30 konobara, 525 pomoćnih radnika i 65 praktikanata. „Ovaj projekat daje šansu izbeglim licima da se prvi put okušaju u poslovnom svetu. Integracija nije samo parola. U saradnji sa službom za zapošljavanje Grad Beč stvara okvirne uslove za život, ne samo da bi izbjegla lica savladala jezik, već da bi bila finansijski samostalna“ izjavio je član gradskog vijeća i predsjednik Kuratorijuma bečkih zgrada za seniore, Peter Haker.