Naslovnica Ekologija Danas se obilježava Svjetski dan močvara

Danas se obilježava Svjetski dan močvara

904

Svjetski dan močvara i močvarnih staništa obilježava se danas,  2. februara. Na taj dan1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništu ptica močvarica.  

Konvencija obavezuje zemlje potpisnice na očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa.   

Do sada joj je pristupilo 170 države, koje su čak 2341 područje proglasile vlažnim područjima od međunarodnog značaja.  

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF (World Wide Fund for Nature) tim povodom ukazuje na važnost očuvanja vlažnih staništa i upozorava da gubitak i degradacija močvara, rijeka i jezera doprinosi problemu globalnog zagrijavanja.  

Sagorijevanje lignita i isušivanje tresetišta čini čak desetinu godišnjih emisija stakleničkih plinova iz fosilnih goriva, a uništavanje močvarnih područja doprinosi gotovo četvrtini globalnog ispuštanja metana.  

Posebno značajan tip prirodnih vlažnih staništa su tresetišta. Ona na globalnoj razini akumuliraju ogromne količine ugljika odnosno posjeduju izuzetan potencijal za ublažavanje suvremenih utjecaja klimatskih promjena, istakli su iz WWF-a.  

U Bosni i Hercegovini tresetišta su uglavnom vezana za određene zone po dnu kraških polja među kojima su najpoznatija Livanjsko (sjeverozapadni dio), Hutovo blato, Glamočko, Kupreško i druga polja u kršu. Također, poznati su lokaliteti u zoni močvare Bardača i drugim sličnim područjima uz rijeku Savu.