Naslovnica Ekologija BiH za smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte

BiH za smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte

84

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, je na jučerašnjoj sjednici usvojio Plan – utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020. – 2030. godine.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina izražava namjeru za smanjenjem emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, u skladu sa smjernicama Pariškog sporazuma, kao i globalnim politikama Evropske unije u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, koja predstavlja skup smjernica i politika za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.   

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će NDC za period 2020. – 2030. godine dostaviti kontakt-instituciji za Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu njegovog dostavljanja prema Sekretarijatu UNFCCC konvencije, saopćeno je iz Savjeta ministara.