Naslovnica Ekologija Dopustili off-road vožnje: Izmjene Zakona na štetu prirode

Dopustili off-road vožnje: Izmjene Zakona na štetu prirode

To znači da je sada moguće da se skupi par ljudi iz drugih država, sa našim organizatorima koji već postoje, i da imamo rally preko Visočice na Prenj, preko 6-7 planinskih vrhova, ili da imamo izlet motociklima na Hajdučka vrata itd., dakle nešto što ne bi smjelo biti dopušteno, kaže Tikveša

127

Prije dva dana istekao je rok za dostavu komentara o tekstu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Jedna o stavki izmjena i dopuna koja je privukla najveći interes ljubitelja prirode je član 14. u kojem se iza stava 1. dodaju novi st. 2., 3. i 4., koji glase:

“Mogu se odobriti međunarodna takmičenja i promotivne vožnje (cross vožnje, off-road, …) vozilima na motorni pogon na obilježenim, uređenim i pripremljenim stazama uz dozvolu Federalnog ministarstva, a uz saglasnost nadležnog ministarstva saobraćaja i lokalne zajednice na čijem području se međunarodno takmičenje i promotivna vožnja održava.

Takmičenja i vožnje

Organizator međunarodnog takmičenja i promotivne vožnje dužan je podnijeti zahtjev za dozvolu 60 dana prije održavanja takmičenja, odnosno vožnje, a nadležnu inspekciju za zaštitu prirode obavijestiti 15 dana prije održavanja. Uz zahtjev se prilaže dokaz da je organizator pravno lice, karta kretanja vozila u razmjeri 1:10.000, plan i program održavanja, način obilježavanja, uređenja i pripremanja staza i plan sanacije privremenih staza nakon održavanja.

Dozvola iz stava ovog člana, izdaje se rješenjem koje sadrži uslove održavanja međunarodnog takmičenja i promotivne vožnje i mjere zaštite prirode”, navodi se u izmjenama navedenog zakona.

“To znači da je sada moguće da se skupi par ljudi iz drugih država, sa našim organizatorima koji već postoje, i da imamo rally preko Visočice na Prenj, preko 6-7 planinskih vrhova, ili da imamo izlet motociklima na Hajdučka vrata itd., dakle nešto što ne bi smjelo biti dopušteno”, kazao je za Akta.ba Rijad Tikveša, predsjednik UG Ekotim.

Dodaje da je famoznim članom 14. Zakona o zaštiti prirode koji je usvojen još 2013. godine, bila zabranjena vožnja motornim vozilima, motorciklima, džipovima i sl. izvan postojećih puteva i dozvoljenih staza.

Sada se, kaže, predlaže izmjena prema kojoj je moguće dozvoliti promotivne vožnje i međunarodne rally trke ili motocross uz saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma jer je to dobro za unapređenje turizma.

Napominje da nije primijetio da je iko posljednjih mjesec dana pomenuo izmjene Zakona o zaštiti prirode, iako danas više nego ikad, imamo heroje zaštite prirode, aktiviste, grupe, organizacije, pokrete.

Smatra da je puno važnije i potrebnije bilo uspostaviti Federalni zavod za zaštitu prirode, ali to nije urađeno.

“Zavod nije formiran iako je bilo najavljeno, nego se mijenja zakon kako bi se izašlo u susret motoristima i ljubiteljima džipova. Zavodom se trebala uraditi evaluacija svih područja koja su bila pod nekim stepenom zaštite i umjesto da dobijamo nove nacionalne parkove, mi dobijamo izmjene na štetu prirode”, govori Tikveša.

Osim toga, dodaje, novi zakon donosi probleme i u drugim oblastima. Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode donosi da se uz određen tehnički elaborat za potrebe borbe protiv poplava, mogu kopati sedra u rijekama iako je prethodno zaštićena.

“To nam opet, bez uključivanja javnosti, daje drugu mogućnost a to je da ti koji dobiju dozvolu da kopaju, iskopaju puno više i unište riječno korito”, naglašava on, ističući da su ovo neke osnovne stavke novog zakona o zaštiti prirode koje će donijeti puno problema.

Primjena u praksi

Inače, kako navode iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH donesen je s ciljem institucionalnog uređenja sektora zaštite prirode i izradu podzakonskih propisa, kako bi se u što većoj mjeri izvršilo usklađivanje zakona sa legislativom Evropske unije, a što se i postiglo u cca 90% teksta zakona u ovoj oblasti.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode će se, u skladu sa odredbama članova 11. i 12. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata dostaviti, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnom ministarstvu finansija, Federalnom ministarstvu pravde i Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, pismenim putem i zatražiti njihovo izjašnjenje, svim zainteresiranim stranama u postupku i kantonalnim resornim ministarstvima.