Naslovnica Vijesti Eksterna matura: Ispit znanja ili dodatno opterećenje

Eksterna matura: Ispit znanja ili dodatno opterećenje

U prethodnom periodu imali veliki broj upita od roditelja kada je u pitanju organizovanje eksterne mature

603

U prostorijama Udruženja Vijeća roditelja KS održana je tematska sjednica na temu “Eksterna matura za učenike devetih razreda osnovnih škola – Ispit znanja ili dodatno opterećenje”, kojoj su prisustvovali i ministrica za predškolsko i osnovno obrazovanje Naida Hota Muminović, pomoćnica ministrice za osnovno obrazovanje Nihada Čolić, pomoćnik ministra za javno zdravstvo FBiH Goran Čerkez, psihologinja angažovana u osnovnim školama u radu sa djecom, Elma Omersoftić te predstavnici koordinacija VRKS.

Predstavnici Udruženja VRKS su objasnili da su u prethodnom periodu imali veliki broj upita od roditelja kada je u pitanju organizovanje eksterne mature. Također su iznijeli stavove i predstavili rezultate ankete prethodno anketiranih roditelja učenika devetih razreda gdje se može jasno vidjeti da su roditelji mišljenja da bi eksterna matura bila samo dodatni stres i opterećenje za učenike i roditelje. Ponovno je ukazano na problem da učenici u školama KS i dalje nemaju iste uslove kada je u pitanju pohađanje on line nastave te ih to i zbog toga stavlja u neravnopravan položaj.

Na sjednici su doneseni slijedeći zaključci:

Ministarstvo obrazovanja je svjesno različitih izazova kada je u pitanju eksterna matura, problema, nejednakih uslova i opterećenja koje predstavlja, kako za učenike tako i za nastavnike. Odluku o eksternoj maturi i njenom održavanju Ministarstvo će donijeti u što skorijem roku uzimajući u obzir sve navedene argumete ( psihološki aspekt stresa,on line natava i način realizacije nastavnog sadržaja u proteklom periodu, rezulati ankete roditelja kao i organizacijski aspekt iste dok traje pandemija) uz napomenu da će sve odluke koje se donesu biti odluke koje su u najboljem interesu djece.

Pandemija uzrokuje stresne okolnosti i dovodi do negativnog utjecaja na mentalno zdravlje. Eksterna matura predstavljala bi dodatan stres i pojačala taj negativan utjecaj. VRKS smatra da eksternu maturu ove godine ne treba sprovesti.

Eksterna matura kao način vrednovanja i evaluiranja znanja i postignuća djece i u prethodnom periodu nije zadovoljila cilj i svrhu svoga održavanja. Postojanje jasnih evaluacija koje ukazuju da je ista u konačnici u interesu svih koji jesu dio obrazovnog procesa je neophodna. Neophodno je izvršiti temeljne promjene i unapređenja u svim procesima vezanim za eksternu maturu, počevši od planiranja, strukture, provođenja, bodovanja i evaluacije.

Učenici završnih razreda su imali prioritet povratka u škole prije svega zbog njihovog uključivanja u što normalnije procese kada je u pitanju učenje i pripreme za naredne faze školovanja, gdje se akcenat stavio na mentalno zdravlje kako učenika tako i nastavnika. Povratak u klupe u ovoj fazi pandemije, za cilj ima nadoknaditi propuste u usvajanju gradiva dok traje on line nastava kao i priprema završnih razreda za tržište rada koje ih očekuje nakon završetka školovanja te svakako usvajanje određenih praktičnih vještina koje je bilo jako teško realizovati za vrijeme on line nastave.

Kao i nekoliko puta od 2016. godine, kada je ova tema bila u žiži javnosti, upozoravamo na to da je neprihvatljivo ukidanje Službi za školsku djecu i omladinu u okviru Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Shodno tome ponavljamo naš ranije iznijeti stav da miješanje školske djece sa pacijentima drugih starosnih dobi u neuslovnim ambulantama sigurno nije dobro za našu djecu. Napominjemo da je pedijatrijska služba kao usko specijalizirana grana medicine, neophodna za svu školsku djecu do završene srednje škole.Inicijativa pismena već upućivana će se ponovno poslati prema Ministarstvu obrazovanja koje će sa Ministarstvom zdravstva sagledati mogućnosti o rješenju ovoga delegiranog problema u što skorije vrijeme imajući u vidu i zaštite zdravlja sve naše djece uz poštivanje mjera prevencije širenja Covida-19.

O svim ostalim delegiranim pitanjima nadležno Ministarstvo pripremit će odgovore i na što skorijem planiranom sastanku u terminima kako je i dogovoreno dati odgovore prema kojima će VRKS u skladu sa svojim zauzetim stavovima graditi daljnje reagiranje i obavještavati bazu.Tematske sjednice su dobar način komunikacije među partnerima u obrazovanju te ih treba implementirati i u budućnosti.Sve prijedloge i inicijative koje smatramo da mogu doprinijeti poboljšanju obrazovnog procesa VRKS dostavljat će nadležnom Ministarstvu kontinuirano. Posebno koristimo priliku da se zahvalimo svim gostima koji su izdvojili svoje vrijeme da provedu u prostorijama udruženja i saslušaju sve što roditelji u ovim izazovnim vremenima pandemija pored iste ističu kao probleme u okviru obrazovanja svoje djece.