Naslovnica Vijesti Konkretna rješenja stručnjaka za zagađenje zraka

Konkretna rješenja stručnjaka za zagađenje zraka

258
Foto: EPA

Posljednjih nekoliko dana zrak u glavnom gradu BiH je zagađen i opasan po zdravlje građana. Zbog toga je Vlada KS nekoliko puta proglašavala stanje uzbune i predlagala kratkoročne mjere koje nisu adekvatno rješenje problema istakli su naši sagovornici.

Plamenko Tais, stručnjak za kontrolu kvaliteta zraka, naglasio je kako se kratkoročne mjere primjenjuju kada dođe do porasta zagađujućih materija u zraku, a prvenstveno koncentracija prašine (PM i PM2.5). Dodao je da je u tim trenucima neophodna brza primjena restriktivnih mjera kao i to da će za njima oduvijek postojati potreba zbog nezahvalnog geografskog položaja Sarajeva, ali i drugih kotlinskih bh. Gradova, piše Klix.ba

Tais je naveo nekoliko konkretnih prijedloga za rješenje problema zagađenja


Tais je naglasio kako su ipak dugoročne mjere jedino rješenje za problem zagađenja koji je decenijama prisutan u Sarajevu. Kako bi se on sistemski riješio, naveo je nekoliko konkretnih prijedloga.

“Protivim se subvencijama cijena goriva zato što je to zapravo kontinuriano trošenje javnih sredstava bez dugoročnog efekta. Mnogo bolje bi bilo da se ugroženim grupama doniraju sredstva ili djelimično subvencionira utopljavanje njihovih objekata, nabavka kvalitetnih peći i razvoda grijanja, čime bi se njihova potreba za energijom smanjila 30-60%, te samim tim i potrebna novčana sredstva.
Dodatno bi bilo neophodno intenzivirati izgradnju sistema daljinskog grijanja i priključenja što većeg broja objekata i kućanstava, ali i uporedo sa ovim akcijama donijeti propise kojima bi se ograničila upotreba čvrstih goriva ili znatno poskupila njihova cijena dodatnim porezima koji bi bili iskorišteni za gore navedene zahvate”, pojasnio je Tais i dodao: “Moramo biti svjesni da je došlo vrijeme kada građani moraju početi snositi troškove života u urbanim centrima i da je postalo nedopustivo da sami biramo načine zagrijavanja prostora, bez obzira na štetu koju tako nanosimo svim svojim sugrađanima”.

S obzirom na to da i automobili spadaju u veće zagađivače zraka, Tais je pojasnio da je jedno od rješenja ugradnja plina u vozila, ali i to da se ona može vršiti samo za one sa benzinskim motorima. Dodao je da ipak ta mjera ne bi imala značajan doprinos jer ovi motori nisu veliki emiteri prašine.

“Ipak, stari automobili na dizel su značajan izvor zagađenja u gradovima u BiH i nadam se da će nadležni, konačno od 1.1.2020., a kako je to predviđeno propisima, početi primjenjivati obavezan eko test prilikom tehničkog pregleda vozila i da neće, po ko zna koji put, prolongirati ovu obavezu. Sa druge strane, vozila gradskog prijevoza su po pravilu opremljena velikim dizelskim motorima, te njihova substitucija sa plinskim motorima bi mogla dati određeni doprinos, ali samo u slučajevima značajnog unaprijeđenja kvaliteta gradskog prevoza, i uz dodatnu nabavku vozila na električni pogon (tramvaja i trolejbusa), a čime bi se veći broj građana ‘privolio’ na korištenje ove vrste prevoza”, istakao je naš sagovornik.

Značajan doprinos smanjenju zagađenja bilo bi utopljavanje zgrada, smatra Tais, s obzirom na to da kvalitet zraka zavisi od energenta koji se troši za njihovo zagrijavanje.

“Kotlovnice KJKP Toplana primarno koriste plin kao energent, te utopljavanje zgrada koje su na sistemu daljinskog grijanja ima efekat smanjenja utroška energije i time u budućnosti otvara mogućnost za smanjenje cijena daljinskog grijanja, ali nažalost u ovom trenutku ne doprinosi direktno smanjenju zagađenja”, naglasio je Tais.

Povećana i neplanirana gradnja u Sarajevu jedan od uzroka zagađenja

Tais je pojasnio kako ni povećana gradnja u Sarajevu ne doprinosi poboljšanju kvalitete zraka, a kao primjer naveo je veliki broj kuća i objekata individualnog stanovanja koji su izgrađeni bez plana, a često i bez dozvola. Uglavnom je riječ o objektima u padinskom dijelu grada, kao i u dijelovima sarajevskog polja do kojih nije izgrađena plinska mreža pa zbog toga nemaju mogućnost priključenja na sisteme daljinskog grijanja.

Naglasio je i to kako bi sastavni dio prostornih i regulacionih planova morala biti i analiza uticaja na kvalitet zraka, ali i urbanističko-tehnički uslovi za sve nove objekte kojima bi se beć u fatama prostornog planiranja propisali energenti za zagrijavanje.

“Upravo ovi objekti su jedan od glavnih uzročnika prekomjernog zagađenja, jer za zagrijavanje koriste čvrsta goriva, a trenutno nema mogućnosti da se ograniči njihova upotreba, jer na ovim područjima nije obezbijeđen pristup energentima koji su prihvatljivi za korištenje u Sarajevu. Sa druge strane, imamo gradnju visokih objekata ekstremnih zapremina i nepovoljnih oblika duž koridora kojima pristiže čisti zrak u Sarajevo. Već je dokazano da gradnja ovakvih objekata imaju utjecaj na smanjenje mogućnosti provjetravanja i lokalna strujanja vjetrova kao i na prozračivanje kotline i dotoka čistog zraka”, naglasio je.

Pojasnio je kako svaki grad u BiH ima drugačije uzroke zagađenosti i da je potrebno u skladu s tim provesti mjere koje bi unaprijedile takvo stanje. Tako Sarajevo ima daleko najveće zabilježene vrijednosti koncentracija prašine u zraku, dok naprimjer Tuzla i Zenica (industrijski gradovi) pored tih imaju povišene vrijednosti sumpordioksida i ostalih polutanata koji su uz pojavu magle i vlažnosti izuzetno štetni za ljudsko zdravlje.

“Kada se industrija nalazi u samim gradovima, potrebno je njihove viškove toplotne energije iskoristiti za domaćinstva. Ovi gradovi se nalaze u blizinama rudnika ugljeva i historijski su bili okrenuti ovom izvoru energije za zagrijavanje kućanstava. Nažalost, ova praksa se mora promijeniti, te je domaće ugljeve potrebno supstituirati sa ekološki prihvatljivim energantima. Kod nas ne postoji nikakav sistem certificaranja peći i kotlova na biomasu i gotovo nikakve kontrole kvaliteta biomase koja je dostupna na tržištu. Gotovo sva biomasa, a prvenstveno pelet, koji je klase I i II se izvozi van granica države, a ovde se prodaje pelet sa visokim sadržajem kore i pepela i sa niskom energetskom vrijednošću”, poručio je Tais.

Zagađen zrak na duži period može biti uzrok malignih oboljenja


Doktor Teufik Hadžiosmanović, pulmolog i alergolog pojasnio je da zagađenje u velikoj mjeri šteti bolesnicima koji boluju od hronične opstruktivne plućne bolesti, ali da na duži period djelovanje štetnih materija u zraku može biti opasno po zdravlje svih ljudi.

“‘Nezdrav zrak dovodi do promjena u respiratornom sistemu koje postaju uzročnik malignih bolesti kao što je karcinom pluća koji je vodeći po broju oboljelih kod muškaraca. Glavni faktor koji dovodi do karcinoma pluća i dalje je pušenje, međutim, i dejstvo ovog zagađenog i onečišćenog zraka sigurno je jedan od glavnih uzročnika ove maligne bolesti”, pojasnio je doktor Hadžiosmanović.

Problem predstavlja i to što za područje naše države ne postoje konkretni statistički i epidemiološki podaci o smrtnosti, ali i oboljelim osobama zbog zagađenog zraka.

“Ja ne raspolažem statističkim podacima, ali trebalo bi da upravo oni budu taj dokaz koji će natjerati nadleže da konkretno riješe problem, jer ukoliko se kaže da je riječ o porastu malignih i hroničnih respiratornih bolesti stvarno takav onda je to apsolutno problem. U tom slučaju najbitnija su sistemska rješenja koja su u rukama onih koji donose mjere, mi se doktori bavimo posljedicama zbog nedostatka reakcija. Također, potrebno je stalno napominjati da je pušenje na prvom mjestu kada je riječ o uzrocima nastajanja i malignih, ali i hroničnih plućnih bolesti”, naglasio je doktor.

Doktor Hadžiosmanović je savjetovao građanima, a pogotovo hroničnim bolesnicima da u periodu velikog zagađenja što više izbjegavaju boravak na otvorenom. Dodao je da je i nošenje maski jedna vrsta zaštite i da se pogotovo preporučuje ljudima koji dugo borave vani.

“Osim najčešće korištene hirurške maske, postoje i druge znatno skuplje, ali i efikasnije. Naprimjer, 3M maske koje dobro prijanjaju uz lice i EN 149 maske sa filterima koje se koriste duže vrijeme nisu jednokratne. Ali svaka tehnička zaštita koju stavite na usta bilo da je riječ o šalu ima određenu funkciju i ako ništa sprječava krupnije čestice da prodru do disajnih organa. S druge strane, ovakva zaštita nije efikasna u zaštiti protiv sitnih čestica koje su zapravo najgore jer prodiru najdublje čak do najnižih bronija i alveola”, pojasnio je doktor.

Iz JU Domovi zdravlja KS istakli su kako nije porastao broj pacijenata sa disajnim problemima i da je njihov broj u granicama godišnjeg prosjeka.

“Najčešće se žale na neka akutna stanja poput bronhitisa, ali osim zagađenog zraka, tome doprinose i virusi i bakterije koji su u ovom zimskom periodu često prisutni u zraku”, istakli su iz JU Domovi zdravlja KS.