Naslovnica Kult Magazin Lana Paćuka dobila priznanje Međunarodnog udruženja žena u muzici

Lana Paćuka dobila priznanje Međunarodnog udruženja žena u muzici

Nagrda za knjigu Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva

107

Za knjigu Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva, mlada bh. muzikologinja Lana Paćuka dobitnica je priznanja Međunarodnog udruženja žena u muzici, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

U poznatoj sarajevskoj Despića kući čuvaju se eksponati koji na najbolji način svjedoče kulturnu te muzičku povijest bh. prijestonice zapadnoevropskog tipa u vrijeme Austro-Ugarske. Ovdje je klavir na kojem je svirala Wilhemina Despić, bečka snaha bogatog sarajevskog trgovca, a iz salonskih druženja izrasle su i naše prve kompozitorice te muzičarke. Sve to u svojoj knjizi potvrđuje Lana Paćuka, zasluživši izuzetno naučno priznanje.

“Moja knjiga je konkretno dobila priznanje ‘highly recommended’, zajedno sa još dvije knjige koje dolaze sa Oxforda. Meni je kao istraživaču to zaista velika čast – naći se rame uz rame sa istraživačima Oxforda”, kaže Paćuka.

Knjiga jeste prvenstveno namijenjena naučnoj javnosti, ali u sebi sadrži i izuzetno zanimljive anegdote koje potvrđuju kako su i na našem tlu žene svojim angažmanom i kreativnošću mijenjale svijet. Kultura čitanja, izvođenja i razumijevanja muzike bili su važan dio opće naobrazbe, ali i benefit ukupnog prosperiteta žene.

“Morale su da znaju francuski jezik, da kuhaju, da čitaju. Zapravo, ukoliko lijepo svirate i pjevate, govorimo u kontekstu 19. stoljeća, mogućnost da se dobro udate raste”, priča prof. dr. Paćuka.

Tako ćemo u prvoj domaćoj publikaciji ove vrste saznati da je Osmanische mazurku napisala naša prva kompozitorica – Milena Mrazović-Preindlsberger, a da je prva profesionalna violinistica bila Blanda Heler. Mladoj Lani Paćuka, profesorici sarajevske Muzičke akademije, nagrada je podstrek za istraživanje muzičke baštine žena nakon 1918. (Federalna.ba)