Naslovnica Ekologija Mlada naučnica Emina: Ovaj posao je dinamičan i stalno se razvija

Mlada naučnica Emina: Ovaj posao je dinamičan i stalno se razvija

Uživam u svom poslu jer imam priliku djelovati najprije na mlade ljude gdje ih pokušavam inspirisati i pokrenuti noseći poruku da su sami odgovorni za svoju sudbinu, kaže Emina

121

Ujedinjene nacije su prije pet godina usvojile Rezoluciju kojom je 11. februar proglašen za Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci, kako bi se postigao potpun i jednak pristup i učešće žena i djevojaka u nauci, te i dalje jačala rodna ravnopravnost.

U BiH, pa i regionu, zanimanja se dijele na “muška” i “ženska”, dok statistike pokazuju da muškarci dominiraju u oblastima nauke i tehnologije.

No to se počelo mijenjati, potvrdila nam je naša sagovornica – naučnica iz Sarajeva Emina Šunje (33).

Neobična znatiželja

Eminin naučno-istraživački rad prvenstveno obuhvata genetičke (filogenetičke i populacijske) i ekološke studije vodozemaca i gmizavaca (herpetofaune) s krajnjim ciljem konzervacije vrsta. U širem smislu, Emina se bavi evolucijom ove skupine životinja kroz date oblasti istraživanja koje često obuhvataju i studije njihovog ponašanja.

A zašto je baš odabrala nauku…

– Još kao dijete pokazivala sam neobičnu znatiželju za sve pojave oko mene, te sam uvijek imala bezbroj pitanja. To nije bila samo životna faza odrastanja, nego je moja znatiželja srazmjerno rasla sa znanjem kojim sam stjecala. Afinitet za prirodne nauke su također nešto što je proizašlo iz mojih dječijih dana te sam već u dobi od 10 godina znala da ću se u životu baviti nečim što ima veze sa prirodom. Odlučila sam upisati Biologiju – studij filozofije života – koji je nekako nudio najviše sadržaja koji daju odgovore na moje primarne interese, a ujedno objedinjuje i dovoljnu količinu znanja iz drugih prirodnih nauka poput hemije i fizike.

Kao student nisam mogla prihvatiti da sam nešto naučila ako mi to nešto nije istinski bilo jasno u smislu razumijevanja datog procesa u svojoj filozofskoj osnovi, a to su mehanizam i razlog pojave – kako i zbog čega se nešto dešava? Oblast poput evolucije, kojom se trenutno bavim u širem smislu, nudila je bezbroj ovakvih pitanja te je ova oblast biologije možda i oblast koja ima najviše neodgovorenih pitanja. Zbog svoje znatiželjne prirode odlučila sam se posvetiti akademskoj karijeri i na taj način istraživati neodgovorena pitanja koja me zanimaju – pitanja poput bezbroj njih koji se kriju u skrivenom svijetu vodozemaca i gmizavaca. Ova skupina životinja ispoljava fascinantne biološke karakteristike čije je istraživanje poput igre kojom znatiželjni ljudi zabavljaju svoj um. Ja sam ustvari samo znatiželjno dijete koje nije odraslo i voli se igrati, i to najviše u prirodi, a to je vjerovatno i objašnjene moje profesionalne orijentacije – kaže Emina.

Dodiplomski i postdiplomski (magistarski) studij Biologije sa usmjerenjem genetika završava 2011. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu istražujući molekularne markere kao pokazitelje diverziteta prenjskog alpskog daždevnjaka za potrebe genetičke konzervacije.

Godine 2010. započinje karijeru asistenta na privatnom Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) kao asistent na više predmeta iz oblasti molekularne biologije, a tri godine poslije osniva bosansko-herpetološko udruženje ATRA (BHHU:ATRA) putem kojeg sprovodi više istraživačkih projekata od kojih su najznačajniji istraživanje čovječije ribice u BiH (pod voditeljstvom Udruženja “Hyla” iz Hrvatske) te istraživanje i zaštita populacija prenjskog alpskog daždevnjaka koje je ujedno i tema njene doktorske disertacije.

Životni elementi

Od maja 2015. godine zaposlenik je Prirodno matematičkog fakulteta na odsjeku za Biologiju, katedri za Ekologiju. Doktorski studij upisuje iste godine, kada dobija Erasmus Mundus stipendiju (Join-EU-SEE) za doktorski studij na Univerzitetu u Antwerpenu (Belgija) gdje, za vrijeme dvogodišnjeg boravka, obavlja praktični dio disertacije koja na taj način dobija međunarodni karakter. Tokom svoje kratke karijere voditelj je šest projekta koji se tiču istraživanja i zaštite biodiverziteta u BiH, te tri stipendije za lično usavršavanje. Autor i koautor je 15 naučnih radova i dvije edukativne brošure na temu biodiverziteta BiH.

– Jedna od najboljih stvari kod posla istraživača jeste da si osiguravam konstantan lični razvoj i neminovan dugoročan rad na sebi kroz cjeloživotno učenje, a to su za mene vrlo bitni elementi života. Također, bitna stvar moga posla je što dobijam priliku djelovati i mijenjati svoju životnu sredinu nabolje. Posao istraživača je dinamičan, uvijek različit i izvan okvira uobičajenih profesija. Dosta se putuje, konstantno se radi na razvijanju profesionalne mreže sa istraživačima širom svijeta, a pri svemu tome se stalno nešto nauči, i to ne samo u oblasti nauke nego i o ljudskim sudbinama, životima i pričama. Uživam u svom poslu jer imam priliku djelovati najprije na mlade ljude gdje ih pokušavam inspirisati i pokrenuti noseći poruku da su sami odgovorni za svoju sudbinu. Kroz područje svoga djelovanja imam priliku i uticati na bitna pitanja koja se tiču zaštite prirode koju volim i poštujem svim svojim srcem – ispričala je Emina Faktoru.