Naslovnica Istaknuti članci NAŠA PRIČA: Komisija za saradnju sa NATO-om formirana tako da se svaka...

NAŠA PRIČA: Komisija za saradnju sa NATO-om formirana tako da se svaka odluka može blokirati svakog trenutka!

U Komisiji će se odlučivati većinskim glasanjem uz predstavnike po dva člana iz svakog naroda. Sada se takvim načinom glasanja u svakom trenutku može blokirati bilo koja odluka

205

Kada je nedavno objavljeno da je Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o Komisji za saradnju s NATO-om, ministrica vanjskih poslova Bisera Turković u izjavama za medije pojasnila je njen formalnu strukturu, ali ne i suštinsku.

Naime, i ranije je od 2015. godine postojala ovakva komisija samo se drugačije zvala – Komisija za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine.

Sada joj je ime Komisija za saradnju s NATO-om.

„Stara“ komisija imala je predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg, sekretara i 16 članova.

Kakva je funkcionalnost

Nova Komisija, prema riječima ministrice Turković, ima 21 člana odnosno tri puta po sedam predstavnika iz svakog naroda. E sad je na redu ključni detalj – nova Komisija za saradnju s NATO-om ima ovakav sastav kako bi se, kaže ministrica, „mogle donositi izbalansirane odluke“.  

Dakle, kada je u pitanju sam način odlučivanja, u Komisiji će se odlučivati na isti način kao i u Vijeću ministara BiH, znači većinskim glasanjem uz predstavnike po dva člana iz svakog naroda!

Praktično, sada se takvim načinom glasanja u svakom trenutku može blokirati bilo koja odluka! Tako da se ovom trenutku čini kako je funkcionalnost nove Komisije upitna.  

U „staroj“ Komisiji odluke su se donosile prostom većinom! I zbog toga je proces rada bio i lakši i brži! Što za integracijski proces u NATO i jeste važno.

Nije jasno, niti je ministrica Turković pojasnila zbog čega je došlo ovih promjena. Bh. zvaničnici upućeni u napore države BiH na putu pridruženja NATO-u pojasnili su za Bolju stranu da se radi o nepoznavanju tematike, nerazumijevanju cijelog procesa, pa se ova odluka zapravo može ocijeniti nazadovanjem, a ne napredovanjem u integracijskom procesu.

Turković je prošle godine najavila da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH okončalo sve procedure na uspostavi Komisije, a nakon usvajanja Programa reformi BiH, te je, pozivajući se na Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno i član 84. Aktivnosti za prijem u NATO, te Strategiju vanjske politike BiH 2018-2023, navela da je BiH “u obavezi da provodi zakone i strategije koje smo svi zajedno ranije usvojili, u protivnom, kršimo Zakon”.

Turković: Poštivanje Zakona i obaveza

Odmah po započinjanju procedure za novu Komisiju uslijedila su protivljenja zvaničnika iz RS, a  Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, zatražio je da se drugačije zove.

Evo, nekoliko mjeseci kasnije, Komisija je ozvaničena Odlukom Vijeća ministara, a Dodik sada izjavljuje da „saradnja nije sporna, ali jesu integracije“ u NATO. Je li moguće da se kalkulantski postavio upravo zbog načina odlučivanja u novoj Komisiji, računajući na to da u svakom trenutku može blokirati svaku odluku?

Skretanje pažnje sa afera

Podsjetimo, za djelokrug poslova „stare“ Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine navedeno je:

– Utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učešća BiH u NATO programu “Partnerstvo za mir”, kao i u vezi sa prijemom u punopravno članstvo NATO saveza;

– Priprema planove rada i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine mjere i aktivnosti za realizaciju obaveza i kontinuirano prati i analizira njihovo provođenje, te izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o istom;

– Organizira i rukovodi izradom dokumenata saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a u okviru NATO integracijskog procesa Bosne i Hercegovine;

– Vrši stručno-konsultativne poslove i funkcionalnu koordinaciju aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine koje su involvirane u proces realizacije obaveza;

– Sarađuje sa drugim državnim i entitetskim institucijama, kao i nevladinim organizacijama, u procesu realizacije obaveza;

– Sarađuje sa nadležnim autoritetima NATO Štabova u Briselu i Sarajevu u svrhu adekvatne realizacije obaveza;

– Sarađuje sa Misijom Bosne i Hercegovine pri NATO-u u Briselu u procesu realizacije obaveza;

– Sarađuje sa nadležnim institucijama drugih zemalja, kao i sa međunarodnim organizacijama, u procesu realizacije obaveza;

– Predlaže projekte i programe koji su od posebnog interesa za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine;

– Obavlja i druge poslove koji su od značaja za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine.

Na kraju, stiče se dojam da je objavom o usvajanju Odluke o Komisiji za saradnju s NATO-om kao nekom uspjehu vlast htjela skrenuti pažnju sa velikih afera i problema, te jeftino zamaskirati dugogodišnju stagnaciju i nesposobnost da napravi konkretne korake na putu pridruženja Savezu!?