Naslovnica Istaknuti članci O sigurnosnoj situaciji u KS zastupnici će raspravljati krajem aprila

O sigurnosnoj situaciji u KS zastupnici će raspravljati krajem aprila

Redovna sjednica Skupštine KS bit će održana 7. aprila

103

Odlukom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, u srijedu, 07.04.2021. godine održat će se 34. redovna sjednica Skupštine KS. Sjednica će se održati online sa početkom u 10:00 sati.

Na dnevni red ove sjednice uvršteni su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, uz prijedlog da se razmatra po hitnom postupku,  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, uz prijedlog da se razmatra po skraćenom postupku, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2020.-februar 2021. godine.

Pred zastupnicima će se naći Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2021. godine, te presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Materijali su dostupni na web stranici https://skupstina.ks.gov.ba/.

Online tematska sjednica Skupštine  posvećena sigurnosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo održat će se u srijedu, 28.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 sati.