Naslovnica Vijesti Podrška Inicijativi #TrebaMiSavjet

Podrška Inicijativi #TrebaMiSavjet

Bilo je govora o važnosti aktivnog učešća mladih u procesu donošenja odluka, o aktivnostima koje se sprovode na različitim nivoima organizovanja, te programima jačanja kapaciteta omladinskog sektora koji su u pripremi

45

Predstavnici Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine danas su imali priliku sa potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Milanom Dunovićem razgovarati o stanju mladih i omladinskog sektora u Federaciji BiH, pitanju implementacije Zakona o mladima FBiH, ali i incijativi #TrebaMiSavjet usmjerenoj ka formiranju Savjeta za mlade FBiH, kao međuresornog radnog tijela Vlade prepoznatog Zakonom.

Bilo je govora o važnosti aktivnog učešća mladih u  procesu donošenja odluka, o aktivnostima koje se sprovode na različitim nivoima organizovanja, te programima jačanja kapaciteta omladinskog sektora koji su u pripremi.

Kako je gospodin Dunović istakao, važno je da svi nosioci zakonodavne i izvršne vlasti kontinuirano prate potrebe mladih kako bi stvarali bolje okruženje za osnaživanje uloge mladih u društvenim i političkim procesima.

“Također, jedan od važnih segmenata saradnje sa mladima predstavlja i podrška pri formiranju vijeća mladih u lokalnim zajednicama kako je to predviđeno Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa mladima koji su odlučili unaprjeđivati vlastitu i budućnost društva kroz saradnju sa predstavnicima vlasti. Kroz rad kao potpredsjednik FBiH sarađivao sam sa mnogim omladinskim udruženjima i uvjerio se da su mladi ljudi spremni svoje znanje i vrijeme koristiti za rješavanje mnogih problema, te smo im u tome dužni dati punu podršku.” – ističe Dunović.

Na sastanku je Vijeću mladih Federacije BiH pružena i podrška u zagovaranju implementacije Zakona o mladima FBiH, u smislu formiranja Savjeta za mlade kao vladinog tijela koje će se baviti pitanjima mladih.