Naslovnica Vijesti Predstavljen projekt “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje”

Predstavljen projekt “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje”

86

Pojave i oblici seksualno i rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom nisu u  dovoljnoj mjeri prepoznati, niti na adekvatan način tretirani i sankcionirani u bh. društvu.

Istaknuto je to danas na okruglom stolu u Sarajevu, na kojem je u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo (KS) i u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ iz Tuzle, predstavljen projekt po nazivom “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja”.

Cilj tog projekta jeste animirati javnost, nadležne institucije i relevantne organizacije o važnosti iznalaženja odgovarajućeg sistemskog odgovora na različite oblike nasilja kojem su osobe s inavliditetom izložene, uključujući pojave kao što su nasilje u porodici, odnosno psihičko i fizičko nasilje te ekonomsko, seksualno i rodno zasnovano nasilje.