Naslovnica Vijesti Prof.dr. Aida Ramić Čatak: Kako će teći proces vakcinacije u FBiH

Prof.dr. Aida Ramić Čatak: Kako će teći proces vakcinacije u FBiH

104

Prof.dr. Aida Ramić Čatak, pomoćnica direktora za stručne poslove u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i voditeljica Službe za promociju zdravlja i edukaciju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH govorila je o nadolazećem procesu vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH, ali i o informativno-edukativnim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Ističe da je Tim za komunikaciju Zavoda, na čijem je čelu, do sada realizirao brojne informativno- edukativne aktivnosti vezane uz proces vakcinacije protiv COVID-19.

Intervju je objavljen na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako ocjenjujete borbu protiv COVID-19 u Federaciji BiH?

Kada se rade analize odgovora na pandemiju COVID-19 moramo uzeti u obzir više različitih faktora. Nesumnjivo da je pandemija svaku zemlju širom svijeta uzdrmala do temelja i još jednom potvrdila da bolesti ne poznaju granice , bogate ili siromašne, spol, starost, svi smo u datom momentu izloženi infekciji SARS-CoV-2 virusa i svi svojim ponašanjem i pridržavanjem mjera zaštite doprinosimo zajedničkoj borbi protiv COVID-19. Svako od nas čini jedan dio sistema zaštite. Naravno, u svakoj zemlji najveći udar je bio na zdravstveni sistem, pa tako i kod nas. Početak pandemije smo dočekali organizirajući se u skladu sa više faktora: sakupljajući naučna spoznaje i dokaze, prateći iskustva zemalja u svijetu, stavove relevantnih međunarodnih organizacija kao što su SZO, CDC, ECDC, UNICEF itd. i podacima koje smo svakodnevno sakupljali. Formirani su krizni štabovi na nivou Federacije BiH i kantona koji su donosili mjere zaštite u skladu sa epidemiološkom situacijom u Federaciji BiH, koja je od početka 2020. god. pokazivala epizode alarmantnih skokova novozaraženih i umrlih do stabilizacije situacije. U donošenju mjera išlo se postepeno i držeći kontinuitet bazirajući ga na monitoringu epidemiološke situacije, tako da mislim da smo solidno odgovorili, kada se uzme u obzir kapacitet resursa u javnom zdravstvu u Federaciji BiH, posebno bolničkih kapaciteta, jedinica intezivne njege, medicinske opreme i specijaliziranog medicinskog kadra. Pri donošenju mjera, za nas je u prvom planu uvijek bila zaštita zdravlja stanovništva, a u poređenju sa drugim zemljama period lockdown-a kod nas je trajao kraće jer smo bili svjesni i ekonomskih posljedica i udara na našu ekonomiju. Uložen je enorman trud zdravstvenih radnika i drugih profesionalaca uključenih u borbu protiv COVID-19 ali i aktivna podrška naših sugrađana, koji su značajna karika u borbi sa pandemijom.

Većina naših sugrađana je vremenom prihvatila značaj pridržavanja mjera zaštite kao što je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenim i na otvorenim prostorima, mjere lične higijene posebno pranje ruku i držanje fizičke distance. Ipak, svjedoci smo i povremenih epizoda nepridržavanja mjera zaštite. Ovaj proces borbe protiv COVID-19 dugo traje i među sugrađanima se osjeća zamor, zbog čega mi apeliramo da istrajemo na mjerama zaštite još neko vrijeme. Svi trebamo pokazati strpljenje i trud.

Bez vakcinisanja protiv COVID–19 kao i bez poštivanja epidemioloških mjera pandemija COVID-19 neće stati. Zašto je važno vakcinisati se protiv COVID–19?

Vakcinacija protiv COVID-19 predstavlja zaštitu organizma od SARS-CoV-2 virusa pri čemu vakcina djeluje kao sredstvo koje se oslanja na jačanje prirodnih odbrambenih sposobnosti našeg organizma. Vakcine protiv COVID–19, iako su se razvile brzo sa ciljem odgovora na pandemiju, prošle su sve procese provjere I odobravanja ovlaštenih međunarodnih i nacionalnih institucija i predstavljaju jedinu šansu da se pandemija COVID-19 medicinski i stručno stavi pod kontrolu i savlada. Vakcinacijom protiv COVID-19 želimo osigurati da se manje ljudi zarazi od SARS-CoV-2 virusa, da tok bolesti bude blaži, sa što manje ozbiljnih komplikacija i rizika za smrtni ishod oboljelih. Vakcinacijom protiv COVID-19 pokazujujemo svoju ličnu i društvenu odgovornost, jer vakcinacijom štitimo svoje zdravlje ali i štitimo zdravlje drugih ljudi koji zbog nekog razloga ne mogu biti vakcinisani, razvijajući na taj način za sve nas sigurniju kolektivnu zaštitu ili imunitet zajednice.

I dok bude trajalo vakcinisanje protiv COVID–19 u FBIH važno je pridržavati se naredbi, mjera i preporuka Federalnog kriznog štaba kako bismo imali što manje zaraženih, težih oboljenja, hospitalizacija i smrti?

Vakcinacijom protiv COVID-19 dajemo šansu zdravlju i postizanju kolektivnog imuniteta, koji će nam omogućiti da možemo živjeti sa koronavirusom, pri čemu vakcinacija ne isključuje pridržavanje drugih preporučenih mjera zaštite, kao što su obavezno nošenje maske, držanje fizičke distance i održavanje higijene ruku. U borbi sa pandemijom COVID-19 pred nama je proces za koji ne znamo koliko će trajati, ali znamo šta nam je raditi: omogućiti vakcinaciju ciljnih skupina što prije i nastaviti se pridržavati mjera zaštite. Jedino tako ćemo zaštititi i sebe i druge ljude koji nas okružuju i polako se vraćati normalizaciji života, rada i kretanja.

Zdravstveni radnici su svaki dan izloženi riziku od COVID – 19 infekcije. Oni su prva prioritetna skupina za vakcinisanje protiv COVID – 19?

Vakcinacijom protiv COVID-19 pružamo podršku i zaštititu zdravlja svih zdravstvenih radnika i drugih profesionalaca koji su svakodnevno izloženi riziku od infekcije COVID-19, bez čijeg rada ne bi bilo moguće dobiti bitku sa COVID-19. U svim zemljama svijeta, od početka vakcinacije, zdravstveni radnici su u prvoj liniji prioriteta za vakcinaciju protiv COVID-19 i to iz više razloga: nalaze se na prvoj liniji i u svom poslu su svakodnevno izloženi riziku od mogućnosti infekcije COVID-19, vakcinacijom protiv COVID-19 zdravstveni radnici štite ne samo sebe nego i svoje kolege, pacijente i porodice. Konačno, zdravstveni radnici su promotori zdravlja u zajednici i njihovo ponašanje je primjer za sve ostale pojedince i grupe, da prihvatimo da vakcinisanjem dajemo šansu zaštiti zdravlja svih nas.

Starije osobe su takođe u vrhu prioriteta za vakcinisanje protiv COVID – 19?

Procesom starenja, smanjuje se odbrambena snaga našeg imuniteta zbog čega postajemo osjetljiviji za sve vrste oboljenja. Infekcija virusom SARS-CoV-2 razvija teže kliničke oblike kod osoba koje imaju pad imuniteta usljed starosti ili neke bolesti ili stanja. U svim zemljama svijeta u kojima je u toku vakcinacija protiv COVD-19, stariji su prioritetna skupina. Cilj vakcinacije protiv COVID-19 kod starijih osoba je da se stimulira imunološki sistem organizma i pojača zaštita antitijelima koja će pomoći organizmu u borbi sa uzročnikom COVID-19. Starije osobe najčešće imaju više udruženih hroničnih bolesti zbog čega predstavljaju najizloženiju i najugoženiju grupu stanovništva za infekciju COVID-19. Smrtnost od COVID-19 kod starijih od 65 godina veća je u odnosu na druge starosne grupe, a kod polovine od ukupnog broja starijih oboljelih od COVID-19 razvijaju se teži oblici infekcije koji zahtijevaju bolničko liječenje i intenzivnu njegu. Vakcinacija doprinosi očuvanju života i smanjenju stope smrtnosti od COVID-19 naših starijih sugrađana.

Kako će stariji sugrađani znati kako i gdje da se vakcinišu protiv COVID – 19?

Grupa starijih sugrađana koji su prioritet za vakcinaciju obuhvata u prvoj fazi osobe starije od 65 godina u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje i njegovatelje, a nakon toga osobe sa hroničnim bolestima i starije od 60 godina. Sve pripreme za vakcinaciju će biti realizirane u suradnji domova za starija lica, zdravstvenih ustanova i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Također, u skladu sa dinamikom prispjeća vakcina, naši stariji sugrađani će biti informirani od strane timova porodične medicine gdje ostvaruju zdravstvenu zaštitu i u suradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.

Nakon zdravstvenih radnika i starijih osoba na red za vakcinisanje protiv COVID – 19 dolaze osobe zaposlene u značajnim javnim službama poput obrazovanja, policije i sl, a onda i svi drugi građani koji se žele vakcinisati. Da li se vi osobno namjeravate vakcinisati protiv COVID – 19?

Svakako da zbog prirode posla pratim sve nove informacije i naučne spoznaje o procesu vakcinacije protiv COVID-19 koje mi samo potvrđuju odluku da se i sama vakcinišem, kada se za to ukaže prilika, obzirom da postoje kategorije priorieta između nas zdravstvenih radnika. U svakom slučaju, namjeravam se vakcinisati jer vjerujem u sigurnost i učinkovitost vakcina protiv COVID-19, a mi zdravstveni radnici trebamo biti svjesni svoje uloge promotora zdravlja i odgovornog ponašanja u zajednici.

Neki iznose osobne stavove koju vakcinu ili vakcinu kojeg proizvođača bi najradije primili. Da li ćemo moći birati vakcine?

Stav naših zdravstvenih autoriteta u Federaciji BiH od početka je zaštita zdravlja stanovništva nabavkom vakcina koje su prošle ispitivanja i koje su priznate od relevantnih međunarodnih ustanova kao što je Europska agencija za kontrolu lijekova (EMA) kao i naših domaćih ustanova (Agencija za kontrolu lijekova BiH). Izbor vakcine će biti određen dinamikom količine i vrste dostavljenih vakcina, pri čemu je za naše sugrađane važno da znaju da vakcine djeluju, da su za sve vakcine koje ćemo dobiti dokazani visoki procenti učinkovitosti, da su te vakcine sigurne i priznate od međunarodnih agencija.

Kako će se odvijati proces vakcinacije u FBIH?

Proces vakcinacije u skladu sa dinamikom prispijeća vakcina posmatramo kroz dvije faze. Prva faza je vakcinacija zdravstvenih radnika i osoba starijih od 60 godina u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje i njegovatelja u ustanovama za smještaj starijih osoba. Druga faza je, u skladu s prispijećem većih količina vakcina, vakcinacija osoba sa hroničnim bolestima, starijih od 60 godina i osoba koje su zaposlene u značajnijim javnim ustanovama – obrazovanje, policija i slično.

Kako građane, zdravstveni sistem, stručnu javnost i medije informišete o vakcinisanju protiv COVID – 19 u FBIH?

U skladu sa dokumentom Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH koji je urađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, a koji je prihvatila Vlada Federacije BiH, pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH formiran je Tim za komunikaciju koji ima zadatak realizacije edukativno-informativne kampanje promocije vakcinacije protiv COVID-19. Tim za komunikaciju se sastoji od djelatnika Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog ministarstva zdravstva i savjetnika za krizno komuniciranje angažovanog od strane UNICEF BiH. Radimo vođeni profesionalnim iskustvom, entuzijazmom, koristeći dokumente SZO, CDC i druge relevantne izvore u pripremi edukativnih materijala namijenjenih ciljnim skupinama koje će biti obuhvaćene vakcinacijom i široj javnosti.

Koje su do sada realizirane informativno – edukativne aktivnosti vezane uz proces vakcinacije protiv COVID – 19?

U okviru Tima za komunikaciju pripremljeno je više informativno – promotivnih materijala: promotivnih tekstova, letaka, postera, info grafika, namijenjenih zdravstvenim radnicima, starijoj populaciji i široj javnosti. Materijali su fokusirani na informacije o značaju vakcinacije, zašto se trebamo vakcinisati, napravili smo smjernice za zdravstvene radnike, neke materijale koji objašnjavaju kako vakcine uopće djeluju, smjernice za sigurnost, monitoring, uputstva za primjenu vakcina, moguće reakcije nakon vakcinacije koje su upućene i općoj javnosti i zdravstvenim radnicima, šta raditi u takvim situacijama. U pripremi materijala imali smo značajnu podršku ureda UNICEF BIH i SZO u BiH. Promotivni materijali postavljaju se na web stranicu Zavoda kako bi mogli biti dostupni na korištenje javnosti. Obavili smo razgovore sa predstavnicima stručne i akademske zajednice, koji će nam biti “prenosnici” promotivnih poruka u sredstvima medijima. Ovih dana započinjemo sa serijom intervjua sa zdravstvenim radnicima, a planiramo i aktivno učešće korisnika Centara za zdravo starenje koji bi se trebali obratiti svojim “vršanjačkim grupama” sa porukama vezanim za značaj vakcinacije protiv COVID-19.

Informativne aktivnosti biće pojačane u narednom periodu?

Tako je. Naša kampanja je u ovoj fazi okrenuta prema zdravstvenim radnicima i osobama starijim od 60 godina u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje. Šira kampanja prema građanima će početi kada u FBiH stigne veća količina vakcina. Tada će biti značajno intenzivirane sve naše aktivnosti, nadamo se da će to biti vrlo brzo. Pored distribicije promotivnih materijala prema medijima, planiramo pripremu medijskih priloga na mjestima gdje će se vakcinacija obavljati, u saradnji sa kolegama u DZ i KZJZ. Također, planiramo uključenje većeg broja predstavnika stručne i akademske zajednice, koji će nam biti “prenosnici” promotivnih poruka u sredstvima medijima. Javnost će kao i do sada, biti kontinuirano izvještavana o dinamici procesa vakcinacije protiv COVID-19 putem izvještaja objavljenih na web stranici Zavoda, press obraćanja i tematskih priloga za medije.