Naslovnica Vijesti Riješite nedoumicu da li voditi bebe i djecu na redovne vakcine tokom...

Riješite nedoumicu da li voditi bebe i djecu na redovne vakcine tokom pandemije COVID 19

Trenutno nema dokaza da pandemija COVID-19 predstavlja bilo kakav poseban rizik u pogledu vakcinacije. Redovna imunizacija treba da se nastavi u mjeri u kojoj je to moguće i na način kako je to dozvoljeno u okviru lokalnog odgovora na pandemiju. Naročito je važno da djeca prime sve predviđene vakcine po rođenju i u prve dvije godine života, navode iz SZO

635

Mnogi roditelji su u nedoumici da li vodite bebe i djecu na redovne vakcine tokom pandemije COVID 19.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da se sve redovne vakcinacije vrše prema kalendaru imunizacije, čak i tokom pandemije COVID-19.

„Trenutno nema dokaza da pandemija COVID-19 predstavlja bilo kakav poseban rizik u pogledu vakcinacije. Redovna imunizacija treba da se nastavi u mjeri u kojoj je to moguće i na način kako je to dozvoljeno u okviru lokalnog odgovora na pandemiju. Naročito je važno da djeca prime sve predviđene vakcine po rođenju i u prve dvije godine života“ – navode iz SZO.

Da li vakcinacija kod djeteta povećava rizik od inficiranja COVID-19 ili od razvoja bolesti?

COVID-19 je nova bolest o kojoj se podaci i informacije još uvijek prikupljaju. Međutim, iskustva s drugim zaraznim bolestima pokazuju da vakcinacija protiv jedne bolesti ne slabi imuni odgovor čovjeka na drugu bolest. Trenutno nema dokaza da bi vakcinacija mogla povećati rizik da se dijete zarazi COVID-19 ili uticati na tok bolesti kod djeteta koje je nehotice vakcinisano tokom asimptomatske faze ili perioda inkubacije. Pored toga, kontinuiranim redovnim vakcinisanjem tokom pandemije COVID-19 obezbijediće se zaštita djece od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom.

Autor grafike: CIN

Zašto je vakcinacija posebno važna tokom pandemije COVID-19?

Svaki prekid usluga imunizacije, makar i kratkotrajan, doveo bi zajednicu, a pogotovo djecu, u neposredni rizik od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom. Ako na to dodamo već postojeći broj osjetljivih pojedinaca u zajednici, to bi ugrozilo zaštitu zajednice i povećalo vjerovatnoću izbijanja bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom, što može dovesti do oboljenja i smrtnih slučajeva povezanih s bolestima koje se mogu spriječiti vakcinom te dodatnog opterećenja za zdravstvene sisteme koji su već opterećeni odgovorom na epidemiju COVID-19.

Nazad na vrh Da li je opasno vakcinisati dijete tokom perioda inkubacije COVID-19?

Trenutno nema posebnih dokaza u vezi sa COVID-19 i vakcinacijom, te je potrebno primjenjivati opšte principe vakcinacije pacijenata oboljelih od zaraznih bolesti. Prema ovim principima, vakcinacija neće uticati na tok zarazne bolesti kod djeteta koje je možda već zaraženo, ali koje još ne pokazuje simptome u vrijeme vakcinacije, ili djeteta koje se zarazi ubrzo nakon vakcinacije. Isto tako, potencijalna infekcija djeteta neće uticati na sigurnost ili efikasnost date vakcine.

Autor grafike : CIN

Da li COVID-19 predstavlja kontraindikaciju za vakcinaciju?

Blagi simptomi poput vrućice i/ili kašlja ne predstavljaju nužno kontraindikaciju za vakcinaciju. U skladu s uobičajenim procedurama, ljekar treba da daje preporuke na temelju procjene rizika i koristi (ozbiljnost simptoma te rizik i ozbiljnost bolesti koja se može spriječiti vakcinom). Ako ljekar zaključi da tog dana ne treba da vakciniše dijete, normalan raspored vakcinacija treba nastaviti što je prije moguće nakon što se dijete oporavi.

Da li se u kontekstu COVID-19 preporučuju posebne vakcine za zdravstvene radnike?

Da li BCG vakcina štiti od COVID-19?

Pored toga što sprečava infekciju tuberkulozom, BCG vakcina (bacille Calmette-Guérin) ima i blagotvoran uticaj na imuni sistem koji štiti od širokog spektra drugih infekcija, a rutinski se koristi i za liječenje raka mokraćne bešike. U toku su dva klinička ispitivanja kojima će se ispitati da li BCG vakcina može imati pozitivnu ulogu u zaštiti zdravstvenih radnika i drugih ranjivih osoba od težih simptoma COVID-19, ali za sada nema dokaza da ova vakcina štiti ljude od infekcije koronavirusom. SZO stoga ne preporučuje BCG vakcinaciju za prevenciju COVID-19. SZO i dalje preporučuje neonatalnu BCG vakcinaciju u zemljama ili područjima u kojima je prisutna visoka incidencija tuberkuloze. (Izvor: UNICEF)