Naslovnica Ekologija Rogatica dobija park prirode: Bajkovite ljepote kanjona Prače biće sačuvane

Rogatica dobija park prirode: Bajkovite ljepote kanjona Prače biće sačuvane

Kanjonom Prače, od Renovice do Mesića, protiče istoimena rijeka na dužini od 14,7 kilometara, a istraživanja su pokazala da je na prostoru budućeg parka prirode registrovano 13 vrsta životinja, 85 vrsta ptica, od kojih je 61 strogo zaštićena, 18 zaštićenih i samo šest nezaštićenih

121

Bajkovite ljepote kanjona rijeke Prače, u kojem su svoj dom pronašle mnogobrojne biljne i životinjske vrste, uskoro bi trebalo da dobije status zaštićenog područja i postane park prirode.

Ovu inicijativu je Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa dostavio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju koje je pripremilo prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode “Prača” na području opštine Prača. Ovim će, osim izuzetnih predjela i strmih litica obraslih šumom hrasta, bukve, jasena i crnog bora, u kojima se mogu vidjeti mnogobrojne, sada već rijetke, životinje i biljke, biti sačuvane i skrivene ljepote podzemnog svijeta.

“Zavod je uradio posebnu studiju u okviru GET/UNDP projekta. Išlo se sa tim da se zaštiti područje srednjeg dijela toka rijeke Prače na površini od oko 4.000 hektara”, rekli su u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave u Rogatici.

Osnovnu vrijednost parka, navodi se u prijedlogu odluke, čini klisurasto-kanjonska dolina kojom protiče rijeka Prača, a mnogobrojne pećine i dalje predstavljaju misteriju. Među najznačajnijim je pećina Govještica koja obuhvata 9.870 metara i predstavlja najdužu pećinu u Republici Srpskoj sa obiljem pećinskih ukrasa, pa i fosilima pećinskog medvjeda. Tu je i pećina Banja Stijena, ili kako se u narodu zove Mračna pećina, sa bogatim i raznovrsnim pećinskim nakitom sa takozvanim pećinskim mlijekom.

Kanjonom Prače, od Renovice do Mesića, protiče istoimena rijeka na dužini od 14,7 kilometara, a istraživanja su pokazala da je na prostoru budućeg parka prirode registrovano 13 vrsta životinja, 85 vrsta ptica, od kojih je 61 strogo zaštićena, 18 zaštićenih i samo šest nezaštićenih.

U prijedlogu odluke, koja je na uvidu u rogatičkoj Opštinskoj upravi, precizno su utvrđene granice parka i režim zaštite.

“Pod režimom drugog stepena bilo bi 690 hektara sa dvije odvojene cjeline. Prva cjelina obuhvata prostor samog kanjona Prače sa srednjovjekovnim gradom Borač i nekropolom stećaka u okolnim Varošištima te istraženim dijelovima pećina Govještica i Banja Stijena”, istakli su iz odjeljenja.

Druga cjelina od oko 3.300 hektara obuhvatala bi istražene prostore Golubovićke pećine, u kojoj se legu slijepi miševi i žive posebni pećinski insekti, sa prirodnim i kulturnim nasljeđem šire okoline.

“U odluci su i odredbe koje regulišu zabranjene aktivnosti, a među najvažnijim jeste da nema više izgradnje hidroenegretskih objekata, eksploatacije zemlje i mineralnih sirovina, uništavanja flore i faune, deponovanja otpada, te gradnje i prosijecanja puteva”, dodali su u odjeljenju.

Šumsko gazdinstvo “Sjemeć” u roku od godinu treba da pripremi prijedlog plana upravljanja parkom i dostavi ga resornom ministarstvu radi upućivanja na usvajanje Vladi RS. Javna rasprava o dokumentima za proglašenje Parka prirode “Prača” trajaće do polovine februara.