Naslovnica Vijesti Sektor plastike bilježi konstantan rast i nova radna mjesta

Sektor plastike bilježi konstantan rast i nova radna mjesta

Plastični proizvodi iz Tešnja svakodnevno se izvoze u Njemačku, Češku i Tursku

95

Posuđe, ukrasne figurice, namještaj, igračke, dijelovi za automobile – sve to je moguće izraditi od plastike. Ipak, uz moderne mašine, materijal i ostale resurse, finalni proizvod mogu napraviti samo vrsni poznavaoci savremenih metoda i tehnologije montaže plastičnih dijelova. Potrebna znanja za izradu plastičnih proizvoda, sve više traženih na domaćem i stranom tržištu, steklo je trideset polaznika i polaznica obuke injekcionog brizganja plastike koja je  održana u Tešnju.

Škola za brizganje plastike je dio projekta Unaprijeđenje konkuretnosti privrednih subjekata na projektnom području kroz pružanje i unaprijeđenje kvaliteta poslovno-razvojnih usluga” koji implementira Agencija za razvoj općine Tešanj uz podršku Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Ogromna šansa

Svi koji nakon 200 sati obuke polože potrebne testove, imaju priliku za zaposlenje, tvrdi direktor Tešanjske razvojne agencije ( TRA), Ismar Alagić.

“Ovo je ogromna šansa da sektor plastike postane veoma bitan za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini”, ističe Alagić, navodeći da konstantan rast tešanjskih kompanija zahtijeva novu, stručnu radnu snagu koje na tržištu nema.

To je navelo Tešanjsku razvojnu agenciju (TRA) da kompanijama koje obrađuju plastiku pruži podršku za dalje iskorake. Tako je potpisan Ugovor o saradnji izmedju TRA i kompanije Koala Paintings, koja je ustupila na raspolaganje mašine i opremu.

Sofisticirana mašina nije garant kvaliteta, poručuju iz kompanije Koala Paintings, partnera u organizaciji ove obuke.

“Nije dovoljno samo pritisnuti mašinu, treba znati širok spektar znanja, procedura i parametara”, objašnjava Almin Dubravac,  direktor kompanije Koala Paintings.

“Zato su obučeni i stručni radnici oni koji su presudni za dalji rast kompanija u sektoru plastike”, dodaje, ističući da se zavidni rezultati  već postižu  u Tešnju, Gračanici, Tuzli.

Plastični proizvodi iz Tešnja svakodnevno se izvoze u Njemačku, Češku i Tursku.

U Bosni i Hercegovini industrija plastike svake godine bilježi zavidan rast, a konstantne promjene u tehnologiji obrade plastike nalažu nova ulaganja u zaposlene.

Eksperti u oblasti injekcionog brizganja plastike, Nihad Čulov i Dženan Okanović, polaznike obuke vodili su kroz sve korake proizvodnje – od pripreme materijala, izrade alata, praćenja cjelokupnog procesa, razumijevanja tehničke dokumentacije i tehnoloških procesa.

“Nama je bila namjera da polaznici prođu kroz sve tehnološke funkcije u procesu proizvodnje – od funkcije tamponiranja, lakiranja i montaže. Učesnici uče mnogo više od klasičnog rada na mašinama za brizganje plastike”, tvrdi Alagić poručujući da će polaznici iz Goražda, Gračanice i Tešnja,  dobiti široku lepezu znanja za korištenje više od 100 mašina.

A najtalentovaniji, pored novih znanja, dobiće i priliku za zaposlenje. Trenutno, kompanija Koala Paintings može zaposliti i više od 30 radnika, a početna plata je 600 KM.

“Mjesečna primanja mogu biti i 1.200 KM i više, a mi konstantno ulažemo u ljude, edukaciju i opremu”, objašnjavaju prilike za rad u sektoru plastike predstavnici menadžmenta Koala Paintingsa.

Posebno su ponosni na učešće žena u ovoj obuci. Jedna od njih je Melisa Okanović iz Gračanice.

Stručno obrazovanje

“Obuka mi je pomogla u organizaciji posla, naučile smo etape, odnosno koji su osnovni koraci u injekcionom brizganju plastike. Proširujemo svoja znanja jer smo samouke“ objašnjava svoj motiv za dodatnom edukacijom Almedina Mulahuseinović iz kompanije Plastika Steal, gdje je zaposlena u kontroli proizvodnje.Moram uočiti sve nepravilnosti, proizvod mora biti 100% dobar”,ističe Okanović. 

Nakon završetka ove obuke, jedan od doprinosa usmjerenom, stručnom obrazovanju bila je i izrada priručnika za injekciono brizganje plastike u kojem su obuhvaćena osnovna znanja, materijali i alati.

MEG projekat, kao jedna od ključnih inicijativa Vlade Švicarske za doprinos razvoju privrede, podržava najzastupljenije grane privrede u daljem razvoju i promociji.