Naslovnica Vijesti Šta donosi strategija za mlade Tuzlanskog kantona

Šta donosi strategija za mlade Tuzlanskog kantona

106

Tuzlanski kanton prvi put ima sveobuhvatnu strategiju za mlade koja uključuje niz aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju položaja mladih na ovom području. Strategijom su utvrđeni prioritetni ciljevi i mjere koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih bolji život ove populacije.

Jednake mogućnosti u procesu učenja i razvoja,  ekonomska i socijalna sigurnost, čisto i ugodno okruženje te aktivno učešće u razvoju zajednice – ciljevi su ovo definisani strategijom za mlade na području Tuzlanskog kantona. Njihovom definisanju prethodilo je istraživanje o problemima i potrebama mladih na nivou kantona.

– Više od 1.500 mladih ljudi s područja našeg kantona učestvovalo je u toj anketi i na određen način dali su smjernice svojim primjedbama i sugestijama u kojem pravcu treba se kretati naš kanton u narednom periodu – kaže Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade TK-a (SBB).

Mladi bi trebali znati koliki je značaj usvajanja ove strategije, smatra 18-godišnja Nejra Alibegović. Nejra planira graditi budućnost u Bosni i Hercegovini te joj je iznimno važno da uslovi života za njene vršnjake i nju budu poboljšani.

– Smatram da je strategija jako važna i da će mladima donijeti veliku korist ako bude učinjeno sve ono što je i napisano – navodi Nejra.

Jedan od prvih projekata tiče se zapošljavanja i pokretanja vlastitih biznisa, a sve s ciljem da se smanji broj odlazaka mladih iz naše države. Finansije ovoga puta nisu upitne te je, prema riječima resornog ministra, izdvojeno 17 miliona maraka na nivou jedne godine.

– Imamo planirana sredstva za realizaciju strategije i ono što je još važnije imamo ljude, imamo kapacitet kojim možemo ostvariti strateške ciljeve – ističe ministar Muratović.

Da li će strateški ciljevi biti ostvareni, ovisi od svih uključenih u ovaj proces. Fokus je na međuresornoj saradnji, čije rezultate će pokazati vrijeme.