Naslovnica Ekologija Tri fakulteta u Zenici pokrenuli Akademiju ekološkog menadžmenta

Tri fakulteta u Zenici pokrenuli Akademiju ekološkog menadžmenta

Na ideju se došlo nakon analize aktuelne problematike razvoja i sve većeg značaja planiranja razvoja, ali i zaštite okoliša.

185
Foto: Klix

S ciljem da javnost upoznaju s održivim razvojem i problemima životne sredine s lokalnog, nacionalnog i međunarodnog stajališta, predstavnici Pravnog, Ekonomskog i Metalurško-tehnološkog fakulteta ujedinjeno su pokrenuli Akademiju ekološkog menadžmenta.Voditelj Akademije za ekološki menadžment Dino Arnaut pojašnjava da ekološki menadžment predstavlja edukaciju iz oblasti zaštite okoliša s ciljem postizanja održivog razvoja.

Na ideju se došlo nakon analize aktuelne problematike razvoja i sve većeg značaja planiranja razvoja, ali i zaštite okoliša.

“Kroz nastanak promišljajna o održivom razvoju Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je osjetio potrebu da akcentuira nacionalne i globalne ekološke probleme i da ukaže na moguće puteve njihova rješavanja s ciljem postizanja održivog razvoja. Kao produkt osmišljena je Akademija za ekološki menadžment koja ima za cilj kreiranje dugoročnog plana obuke i osvještavanja srednjeg i vršnog rukovodstva kako u javnim tako i u privatnim preduzećima na polju održivog razvoja primjenom principa i standarda ekološkog menadžmenta”, govori Arnaut.

Ističe da se ekološki problemi ne mogu promatrati kroz samo jednu dimenziju te da je zbog toga došlo do saradnje tri fakulteta koja pristupaju problematici sa ekonomskog, tehnološkog i pravnog aspekta.

Pored fokusa na ekonomski, tehnički i pravni aspekt u ekologiji, težište se stavlja i na zaštitu i sigurnost na radu.

U razgovoru za Klix.ba Arnaut kaže da je proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan od glavnih pokretača reformi u sektoru okoliša.

“To se u najvećoj mjeri odnosi na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s EU, s obzirom da se zakonodavstvo EU smatra jednim od najprogresivnijih, jer nastoji dostići ciljeve zaštite okoliša i prirodnih resursa, razvoja ekonomije zasnovane na znanju te socijalne uključenosti. Bosna i Hercegovina na svome putu ka članstvu Evropske Unije treba znati da EU ima vrlo opsežnu zakonsku regulativu vezanu za okoliš koja prema procjenama Instituta za Evropsku okolišnu politiku broji preko 500 različitih Direktiva, Propisa i Odluka. Uprkos do sada postignutom uspjehu u pojedinim područjima, BiH se susreće s velikim izazovima u pogledu ispunjavanja zacrtanih ciljeva u zaštiti okoliša. Zainteresiranost kompanija za rješavanje ovog problema kao i za program Akademije, također, ukazuje na neophodnost postojanja Akademije za ekološki menadžment”, pojašnjava naš sagovornik.

Brojni nedostaci u provođenju zaštite okoliša, koje je neophodno riješiti u narednom periodu, su ujedn i prilika da Akademija da odgovore polaznicima na brojnim poljima, a najveći problem je nepostojanje jasnog razgraničenja odgovornosti i obaveza između države, entiteta, kantona i općina.

“Netransparentnost obaveza i odgovornosti, zakonodavna neusklađenost te nedostatak finansijskih sredstava, glavne su zapreke efikasnijem provođenju strateških okolinskih dokumenata. Načelo održivog razvoja treba integrirati u zvaničnu politiku i programe, jer će politika održivog razvoja, osim poboljšanja stanja okoliša, pomoći BiH da napreduje na svom putu ka punopravnom članstvu u EU. Akademija za ekološki menadžment prati navedene razvojne strategije i u skladu je sa neophodnim mjerama koje država treba preduzeti s ciljem razvoja politike okoliša, kao i bržem napretku ka punopravnom članstvo u EU”, dodaje Arnaut.

Do sada je akademiju završilo 17 polaznika, a u 2020. godini počinje i drugi ciklus za koji su prijave otvorene.

“U 2019. godini smo vidjeli da postoji značajan interes za Akademiju za ekološki menadžment. Ovom vrstom edukacije se postiže podsticanje dobrih ekoloških praksi u javnim i privatnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Cilj je izgradnja tržišta koje vrednuje okolišni utjecaj u cijelom životnom ciklusu proizvoda i usluga. Biznis i industrija se time stimuliraju ka značaju uvođenja sistema upravljanja za okolinu i sigurnost, i usmjeravanju svoje djelatnosti ka okolišno-prihvatljivim proizvodima i tehnologijama sa minimiziranim okolišnim utjecajima, kao i primjena ekonomskih instrumenta čiji je cilj da na tržištu stimuliraju one koji se okolišno prihvatljivije ponašaju. Po uspješnom završetku navedenih modula polaznici Akademije dobivaju certifikat Ekološki menadžer s naznakom stepena obuke za polaznike Akademije”, zaključio je Arnaut u razgovoru za Klix.ba.

Akademija za ekološki menadžment se sastoji iz tri stepena obuke koji su sastavljeni iz modula, a po završetku jednog stepena polaznici odlučuju da li žele ići dalje kako bi položili sva tri stepena ili samo one koji su im potrebni.