Naslovnica Istaknuti članci Večeras počinje ramazan: Mjesec u kome se otvara Džennet, a zaključava Džehennem

Večeras počinje ramazan: Mjesec u kome se otvara Džennet, a zaključava Džehennem

Upravo u ovome mjesecu, mjesecu u kome je započelo objavljivanje Kur’ana, propisan je ibadet posta

101

Večeras, zalaskom sunca nastupa mjesec ramazan. Riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu čije se ime spominje u Kur’anu. U njemu je objavljena najčasnija Knjiga, najčasnijem Božijem robu. U njemu se vrši jedan od temeljnih ibadeta koji nas približava našem Gospodaru. U njemu je najčasnija noć u godini. U njemu se spuštaju najčasniji meleci.

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla (el-Bekare, 185).

Uzvišeni Allah ovim ajetom izdvaja mjesec ramazan po tome što ga je, između ostalih mjeseci, odabrao za objavljivanje Svoje Riječi – veličanstvenoga Kur’ana. I upravo u ovome mjesecu, mjesecu u kome je započelo objavljivanje Kur’ana, Uzvišeni je propisao ibadet posta i time mu dao posebnu počast. Dakle, u ovome mjesecu čovječanstvo je darovano veličanstvenim darom od svoga Stvoritelja – Kur’anom Časnim, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pavog puta i razlikovanje dobra od zla. Taj dragocjeni dar prenio nam je najodabraniji Allahov rob, vjerovjesnik Muhammed, a. s., koji je „pečat vjerovjesnika“ i čije poslanstvo traje do Sudnjega dana. Ibadetom posta mi iskazujemo svoju zahvalu Stvoritelju na daru Kur’ana i daru slanja Muhammeda, a.s. To činimo i time što u mubarek ramazanu posebnu pažnju poklanjamo Kur’anu, svakodnevno se družimo sa njime učeći ga i razmišljajući o njegovim mudrostima i propisima koji su putokazi i tajne uspjeha, moći i spasa na Ovom i Budućem svijetu. Mubarek ramazan je izvanredna prilika da se iznova suočimo sa Kur’anom i da preispitamo svoj odnos prema Allahovoj Riječi.

U hadisu koga prenosi Ebu Hurejre, r. a., Allahov Poslanik, a. s., otkrio nam je slijedeću istinu: „Kad nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zaključaju se vrata Džehennema, a šejtani se sputaju“ (Buhari: 1898).

Ove Vjerovjesnikove, a. s., riječi, kako vele islamski učenjaci, treba razumjeti na doslovan način, tj. upravo onako kako je rečeno, kao i na metaforičan način: njima se ukazuje na bereket ramazana i veliko dobro koje sa njime dolazi. Otvaranje džennetskih, a zatvaranje džehennemskih vrata jeste znak dolaska mubarek ramazana i znak njegove velike vrijednosti, a sputavanje šejtana ukazuje na činjenicu da im se onemogućava uznemiravanje vjernika tokom mubarek ramazana. Imajući na umu spomenuti hadis Muhammeda, a. s., vjernik će u mubarek ramazanu voditi računa o svojim postupcima, više će voditi računa o dobrim djelima, imat će dodatnu motivaciju da ih čini, umanjit će griješenje svojim tjelesnim organima i svojim srcem. (Preporod)