Naslovnica Istaknuti članci Vlada BPK pružit će pomoć obrtnicima za čuvanje svakog radnog mjesta

Vlada BPK pružit će pomoć obrtnicima za čuvanje svakog radnog mjesta

219

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i Ministarstvo privrede pružit će interventnu pomoć obrtnicima na prostoru tog kantona, čije poslovanje je obustavljeno provođenjem mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa – istaknuto je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) BPK Goražde.

Kako je naglašeno, cilj Vlade BPK je pružiti podršku obrtnicima direktno pogođenim pandemijom, u cilju očivanja svakog radnog mjesta.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća usvojen je zaključak kojim se predlaže Vladi BPK  Goražde da zaduži Ministarstvo za privredu da pripremi programe utroška sredstava sa odgovarajućih kodova u Budžetu BPK Goražde za 2020. godinu, te da njima predvidi da se svim poslovnim subjektima iz uslužnih djelatnosti kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa, isplati subvencija koja će omogućiti isplatu minimalne neto plate.

Subvencija bi se odnosila samo na period kada je poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti naredbama nadležnih štabova zabranjeno obavljanje djelatnosti, tako da će im se za mjesec mart isplatiti jedna polovina minimalne neto plate.

Naglašeno je da je programima utroška sredstava sa odgovarajućih kodova u Budžetu BPK za 2020. godinu potrebno predvidjeti da se subvencija može odobriti i isplatiti samo onim poslovnim subjektima koji nisu nijednom radniku otkazali ugovor o radu, i koji su isplatili platu te uplatili doprinose za mjesec februar.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde će nakon što svi poslovni subjekti popune i dostave obrazac Upitnika o poslovanju u novonastaloj situaciji izazvanoj koronavirusom, Vladi BPK Goražde predložiti adekvatne i sveobuhvatne mjere kojima će se predvidjeti odgovarajuća podrška za sve poslovne subjekte čije je poslovanje značajnije ugroženo – istaknuto je na sjednici.